Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/49891
Название: Методичний експеримент у системі навчання унокомунікантів української мови
Другие названия: Methodical experiment in the system of teaching unocommunicators of the Ukrainian language
Авторы: Бурко, Ольга Василівна
Burko, Olha
Ключевые слова: інокомуніканти
принцип діалогізму
університетська газета
методичний експеримент
foreign communicators
the principle of dialogism
university newspaper
methodical experiment
Дата публикации: 24-апр-2020
Издательство: Національний авіаційний університет
Библиографическое описание: Бурко О.В. Методичний експеримент у системі навчання інокомунікантів української мови / О.В. Бурко // Світові виміри освітніх тенценцій : науково-методичні проблеми мовної підготовки іноземних громадян : Матеріали XІII Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 24 квітня 2020 р. Національний авіаційний університет / за заг. ред. Г. В. Межжеріної, О. Ю. Корчук. – К.: НАУ, 2020. – С. 6 – 8
Краткий осмотр (реферат): У тезах запропоновано авторську модель навчання інокомунікантів діалогічному мовленню. Як провідний вибрано принцип діалогічності. Висунуто концептуальну ідею: формування вміння інокомунікантів адекватно реагувати на репліки співрозмовника, виражати комунікативні наміри у межах мінімального набору мовленнєвих ситуацій. До змісту навчання залучено тексти університетського видання «Авіатор». Визначено домінантний метод навчання (евристичний), запропоновано інноваційні прийоми навчання («Одна голова добре, а дві краще», пошукова робота за картою Китаю) та організаційну форму – відеоконференцію. Під час проведення методичного експерименту відбулося експериментальне впровадження у практику напрацьованої моделі навчання інокомунікантів. Проведене дослідження має перспективи для подальшого наукового пошуку: аудіювання діалогічного мовлення.
The theses propose an author 's model of teaching foreign communicators to dialogic speech. The principle of dialogicity is chosen as the leading one. A conceptual idea has been put forward: the formation of the ability of foreign communicators to adequately respond to the interlocutor's remarks, to express communicative intentions within a minimum set of speech situations. Texts of the university edition "Aviator" are involved in the content of training. The dominant method of teaching (heuristic) is defined, innovative methods of training are offered ("One head is good, and two is better", search work on the map of China) and the organizational form - video conference. During the methodological experiment there was an experimental implementation in practice of the developed model of teaching foreign communicants. The conducted research has prospects for further scientific research: listening to dialogic speech.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/49891
Располагается в коллекциях:Матеріали конференцій кафедри філологічних та природничих дисциплін

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
Тези 2020 Бурко.pdf549.81 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.