Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/49876
Title: Organization of goods delivery in quarantine conditions
Other Titles: Організація доставки товарів в умовах карантину
Authors: Khomenko, M.S.
Хоменко, М.С.
Keywords: delivery
global pandemic
quarantine conditions
the process of transport organization
transportation
дипломна робота
доставка
глобальна пандемія
карантинні умови
процес організації транспорту
транспортування
Issue Date: Jun-2020
Publisher: National Aviation University
Abstract: The pandemic-induced clampdown of geographical corridors and restrictions imposed on cross-country mobility of goods are some of the factors that are carrying serious implications for the freight and transportation industry. A sudden slump in demand owing to the slowdown in economic activities across the key end-user sectors and restricted passenger mobility have eschewed growth prospects in the freight and transportation industry. However, suppliers in the freight and transportation industry have the inherent bottlenecks within global goods supply chains to address which have gotten worse with the intensifying coronavirus impact. Buyers and suppliers are expected to collaborate to address this overwhelming coronavirus impact on the freight and transportation industry. This is the need of the hour as their services are considered critical to cater to emergency requirements from healthcare/government agencies. Such initiatives will also assist them to generate additional revenue streams which are currently rare in this economy that is reeling under the coronavirus impact. Governments across countries have stepped in to revive the ailing enterprises in the freight and transportation industry as the demand curve has taken a nosedive owing to the coronavirus impact. The airlines industry is among the worst-hit sectors and has resorted to employee lay-offs and downsizing fleets as cost-saving measures. From a procurement standpoint, it is prudent of buyers to leverage forward contracts with suppliers to ensure normalization of supply post the COVID-19 crisis.
Індукована пандемією придушення географічних коридорів та обмеження, що накладаються на перевезення вантажів між країнами, є одними з факторів, що мають серйозні наслідки для вантажної та транспортної галузі. Раптовий спад попиту внаслідок уповільнення економічної діяльності у ключових секторах кінцевих споживачів та обмеження мобільності пасажирів уникнули перспектив зростання вантажної та транспортної галузі. Однак постачальники вантажної та транспортної галузі мають невід'ємні вузькі місця у глобальних ланцюгах постачання товарів, щоб вирішити проблеми, які погіршились із посиленням впливу коронавірусу. Очікується, що покупці та постачальники співпрацюватимуть для вирішення цього величезного впливу коронавірусу на вантажну та транспортну галузь. Для цього потрібна година, оскільки їх послуги вважаються критично важливими для задоволення надзвичайних вимог охорони здоров’я / державних установ. Такі ініціативи також допоможуть їм отримати додаткові потоки доходів, які в даний час рідкісні в економіці, яка переживає вплив коронавірусу. Уряди різних країн активізували процес пожвавлення хворобливих підприємств у галузі вантажних та транспортних перевезень, оскільки крива попиту сильно погіршилася через вплив коронавірусу. Авіакомпанія є однією з найбільш постраждалих галузей і вдається до звільнень працівників та скорочення парку літаків як заходів економії. З точки зору закупівель, доцільним є використання покупцями форвардних контрактів з постачальниками для забезпечення нормалізації поставок після кризи COVID-19.
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 21.01.2020 р. №008/од "Про перевірку кваліфікаційних робіт на академічний плагіат 2019-2020 р.р. навчальному році" . Керівник проекту: ст. викладач Войцеховський В.С.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/49876
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри логістики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФТМЛ_073_2020_Хоменко_М.pdfДипломна робота4.23 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.