Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/49871
Title: Logistical support of esports project of tournament provider
Other Titles: Логістична підтримка кіберспортивних проектів турнірного оператора
Authors: Lokhtin, Y.O.
Лохтін, Є.О.
Keywords: esports
project management
event management
work breakdown structure
event production
logistical support
дипломна робота
управління проектами
кіберспорт
структура декомпозиції робіт
організація заходів
матеріально-технічне забезпечення
виробництво подій
Issue Date: Jun-2020
Publisher: National Aviation University
Abstract: The modern globalized world is developing at a crazy pace. A great number of events are being held around the world at the same time. It influenced the rapid growth of the development of logistics for project and event management. Logistics plays a role of a bridge between virtual and physical reality and have also become an integral part of every project or event. To carry out a lot of events at the same time, it is required to establish a reliable logistical system, which can handle all the challenges posed. The events industry includes different types of events such as trade fairs, football matches, music festivals, or even newly arisen esports competitions. Esports is a modern time phenomenon, which becomes more and more popular. Esports events gather thousands of people under an umbrella of famous arenas and millions of viewers from all around the world who follow these events online. It is a growing world that brings people together from different states, continents, and origins with disregard of their nationality, religion, or background. Organizing and holding a big esports event is a very complicated task which is run by esports enthusiasts. The esports industry is faced with a certain lack of necessary knowledge, which in turn complicates the process of its development. The relevance of the topic is explained by the fact that esports events are attracting more and more attention, and for the successful implementation of their projects, esports tournament providers must operate with a strong logistics system through their logistical department or a third-party supplier. In this regard, the capabilities of logistics personnel must meet the growing requirements for organizing logistical support for large events. The study of the esports industry and project management tools make it possible to develop a well-prepared plan for the organization of logistical support for a big esports event, taking into account all the nuances of this industry. Production of quality esports events requires strong knowledge and significant experience. However, the acquisition of knowledge in esports complicated lack of wide research and accessible studies. Currently, certified academic institutions do not prepare staff for organizing and running esports events. The esports industry has a high entry barrier for new workers. Based on this, this bachelor thesis aims to justify preparation logistical support for esports events. The organization of logistical support of the project could be carried out by different project management tools, which have their advantages and disadvantages, as well as the area of application. So far esports has numerous titles that are divided by genres or platforms, and it will be reasonable to describe major parts of this industry and show the most successful examples of an esports event. In this paper, the organization of logistical support of The International - Dota 2 world championship will be considered. the budget of the logistical cost of the event will be calculated, and all the costs associated with transportation, accommodation, venue, etc., will be taken into account. Using special computer soft as Microsoft Office (Project, Excel, Visio) can simplify the process of implementation project management tools to the logistical support of the event.
Сучасний глобалізований світ розвивається шаленими темпами. По всьому світу одночасно проводиться велика кількість заходів. Це вплинуло на швидке зростання розвитку логістики для управління проектами та заходами. Логістика відіграє роль мосту між віртуальною та фізичною реальністю, а також стала невід'ємною частиною кожного проекту чи події. Щоб проводити багато заходів одночасно, потрібно створити надійну логістичну систему, яка зможе впоратися з усіма поставленими проблемами. Індустрія подій включає різні типи подій, такі як ярмарки, футбольні матчі, музичні фестивалі або навіть нещодавно виниклі змагання з кіберспорту. Кіберспорт - це сучасний феномен часу, який стає все більш популярним. Кіберспортні заходи збирають тисячі людей під парасолькою відомих арен та мільйони глядачів з усього світу, які стежать за цими подіями в Інтернеті. Це світ, що зростає, що об’єднує людей з різних штатів, континентів та походження, нехтуючи своєю національністю, релігією чи походженням. Організація та проведення великого кіберспортивного заходу є дуже складною задачею, якою керують любителі кіберспорту. Індустрія кіберспорту стикається з певною відсутністю необхідних знань, що в свою чергу ускладнює процес її розвитку. Актуальність теми пояснюється тим, що еспортні заходи привертають дедалі більше уваги, і для успішної реалізації своїх проектів постачальники еспортних турнірів повинні працювати з потужною логістичною системою через свій відділ логістики або сторонніх постачальників. У зв'язку з цим можливості логістичного персоналу повинні відповідати зростаючим вимогам щодо організації матеріально-технічного забезпечення великих заходів. Вивчення індустрії кіберспорту та інструменти управління проектами дозволяють розробити добре підготовлений план організації матеріально-технічного забезпечення великого кіберспортивного заходу з урахуванням усіх нюансів цієї галузі. Виробництво якісних кіберспортивних заходів вимагає міцних знань та значного досвіду. Однак здобуття знань у кіберспорті ускладнило відсутність широких досліджень та доступних досліджень. В даний час сертифіковані академічні установи не готують персонал для організації та проведення кіберспортивних заходів. Індустрія кіберспорту має високий бар'єр для вступу нових працівників. Виходячи з цього, ця бакалаврська дипломна робота має на меті обґрунтувати підготовку матеріально-технічної підтримки до кіберспортивних заходів. Організація матеріально-технічного забезпечення проекту може здійснюватися за допомогою різних інструментів управління проектами, які мають свої переваги та недоліки, а також область застосування. На сьогоднішній день esports має безліч назв, розділених за жанрами або платформами, і розумно буде описати основні частини цієї галузі та показати найуспішніші приклади кіберспортивної події. У цій роботі буде розглянута організація матеріально-технічного забезпечення чемпіонату світу The International - Dota 2. буде розраховано бюджет матеріально-технічних витрат на захід, а також будуть враховані всі витрати, пов’язані з транспортом, проживанням, місцем проведення тощо. Використання спеціального комп’ютерного програмного забезпечення, як Microsoft Office (Project, Excel, Visio), може спростити процес впровадження інструментів управління проектами до матеріально-технічної підтримки заходу.
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 21.01.2020 р. №008/од "Про перевірку кваліфікаційних робіт на академічний плагіат 2019-2020 р.р. навчальному році" . Керівник проекту: ст.викладач Воловик О.І.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/49871
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри логістики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФТМЛ_073_2020_Лохтин_Є..pdfДипломна робота1.8 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.