Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/49710
Title: Оцінка динаміки перерозподілу забруднюючих речовин у гідроекосистемах
Authors: Гогунська, Єлизавета Андріївна
Keywords: дипломна робота
гідроекосистема
динаміка
техногенна заангажованість
скиди
техногенний вплив
Issue Date: 2020
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Гогунська Є.А. Оцінка динаміки перерозподілу забруднюючих речовин у гідроекосистемах: дипломна робота на здобуття освітнього ступеня "Магістр". Київ, 2020. 96 с.
Abstract: Метою роботи є оцінка стану річок басейну р. Дніпро та р. Південний Буг в містах та поза їх медами , проаналізувати вплив на них антропогенних факторів. Методи дослідження: хімічні та фізико-хімічні методи аналізу якості вод, системний аналіз стану гідроекосистем, методи статистичної обробки даних, моделювання для оцінки кількісних та якісних характеристик структурно-функціональних змін у внутрішніх процесах водних екосистем.
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 21.01.2020 р. №008/од "Про перевірку кваліфікаційних робіт на академічний плагіат у 2019-2020 навчальному році". Керівник проекту: професор, д. т. н. Маджд Світлана Михайлівна
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/49710
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри екології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Гогунська Є.А. ФЕБІТ ЕК201М.pdf2.84 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.