Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/49705
Title: Дослідження впливу низькоенергетичного електромагнітного випромінювання на стан здоров’я людини та біотичні компоненти природних екосистем
Authors: Щербань, Ростислав Романович
Keywords: дипломна робота
електромагнітне випромінювання
електромагнітне поле
високі частоти
середні частоти
низькі частоти
санітарно-захисна зона
екранування
гранично допустимі рівні
Issue Date: Dec-2020
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: В дипломній роботі охарактеризовано особливості електромагнітного забруднення навколишнього середовища, визначені основні показники, за якими нормується електромагнітне забруднення, проаналізовано чинну нормативну базу з електромагнітної безпеки, охарактеризовано основні методи і засоби захисту від електромагнітного випромінювання, проведено дослідження рівнів електромагнітного випромінювання мобільних засобів зв’язку, та надані рекомендації щодо підвищення електромагнітної безпеки мобільних засобів зв’язку. Досліджено рівні електромагнітного випромінювання мобільних засобів зв’язку. Предметом дослідження є відповідність рівнів електромагнітного випромінювання мобільних засобів зв’язку встановленим нормативам. Метою роботи є дослідити рівень електромагнітної безпеки мобільних засобів зв’язку. Методи дослідження: аналіз, синтез, систематизація, узагальнення теоретичних, наукових і дослідних даних.
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 29.12.2020 р. №580/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт вищої освіти в репозиторії НАУ". Керівник проекту: професор, д. б. н. Міхєєв Олександр Миколайович.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/49705
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри екології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Диплом магістра - Щербань Р.Р..pdfКваліфікаційна робота в електронному вигляді1.21 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.