Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/49701
Title: Еколого-економічна оцінка процесу рециклінгу металевих відходів
Authors: Чирва, Оксана Вікторівна
Keywords: дипломна робота
характеристика металів
металеві вироби
металеві відходи
проблеми утилізації
вторинна переробка
Issue Date: Dec-2020
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: В роботі наведено екологічну оцінку використання та переробки металевих відходів. Метою роботи є визначити особливості використання металу та металевих виробів, оцінити вплив металевих відходів на довкілля, проаналізувати процес переробки металевих відходів, оцінити еколого-економічні перспективи рециклінгу металевих відходів. Пpeдмeтом дocлiджeння є різновиди металевих виробів та відходів, методи їх утилізації. Методи дослідження: аналіз, порівняння, синтез і систематизація; узагальнення науково-теоретичних даних; системний підхід, методи спостереження та порівняння.
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 29.12.2020 р. №580/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт вищої освіти в репозиторії НАУ". Керівник проекту: доцент, к. фіз.-мат. н. Гай Анджела Євгенівна.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/49701
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри екології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Чирва О. Дипломна робота ФЕБІТ-601.pdfКваліфікаційна робота в електронному вигляді1.62 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.