Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/49637
Title: Проблеми та перспективи розвитку кластерів в Україні
Other Titles: Problems and prospects of cluster development in Ukraine
Authors: Клименко, Вікторія Вікторівна
Лозова, Ганна Матвіївна
Klymenko, Viktoriia
Lozova, Ganna
Keywords: clustering
економіка України
законодавчо-нормативна бази
inter-municipal consolidation
міжмуніципальна консолідація
розвиток регіону
legislative and regulatory framework
decentralization
Ukraine economy
Issue Date: 2020
Publisher: Wyższej szkoły pedagogiki i administracji im. Mieszka
Citation: Лозова Г.М., Клименко В.В., Дуксенко О.П. Проблеми та перспективи розвитку кластерів в Україні // Кластерна політика інноваційного розвитку національної економіки: інтеграційний та інфраструктурний аспекти: монографія / за ред С.В. Смерічевської. – Познань: WSPIA, 2020. – С.144-157.
Abstract: Одним із факторів посилення конкурентоспроможності економіки країни та створення інновацій є розвиток кластерів. Кластерний підхід широко використовується розвиненими країнами світу. В Україні розвиток кластерів стримується через недосконалість законодавчо-нормативної бази для створення і функціонування кластерів; низький рівень довіри між бізнесом і органами державної влади, бізнесом і науковими установами; брак інвестицій та венчурного капіталу; високий рівень корумпованості економіки; відсутність банку даних про існуючі та потенційні кластери. Чинником, що сприяє кластеризації виступає децентралізація і міжмуніципальна консолідація. Кластерний підхід передбачає виділення видів діяльності відповідно до пріоритетів розвитку регіону з пошуком підприємця-ініціатора для формування ядра кластера.
Cluster development is one factor in enhancing the competitiveness of the country's economy and creating innovation. The cluster approach is widely used by developed countries. In Ukraine, the development of clusters is constrained by the imperfection of the legislative and regulatory framework for the creation and functioning of clusters; low level of trust between business and public authorities, as well as business and research institutions; lack of investment and venture capital; high level of corruption of the national economy; lack of a database of existing and potential clusters. A factor contributing to the clustering of the domestic economy is decentralization and inter-municipal consolidation. The cluster approach involves the allocation of activities according to the priorities of the regional development with the search for an entrepreneur-initiator to form the cluster core.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/49637
ISSN: 978-83-60038-76-5
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали кафедри організації авіаційних робіт та послуг

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
monograph-144-157.pdf423.97 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.