Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/48965
Title: Програма фахового вступного випробування за освітньою програмою підготовки фахівців з вищою освітою освітнього ступеня «Магістр»
Authors: Бойко, Іван Федорович
Ліпінський, Олександр Юрійович
Keywords: програма
мікропроцесор
мікроконтролет
цифра
обробка
сигнал
електроніка
пристрій
Issue Date: 31-Mar-2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Фахове вступне випробування - форма вступного випробування для вступу на основі здобутого ступеня або освітньо-кваліфікаційного рівня за спорідненою спеціальністю. Метою фахового вступного випробування є визначення рівня знань за напрямами професійної діяльності та формування контингенту студентів, найбільш здібних до успішного опанування дисциплін відповідних освітніх програм. Вступник повинен продемонструвати фундаментальні, професійноорієнтовні знання та уміння, здатність вирішувати типові професійні завдання, передбачені програмою вступу. Фахове вступне випробування проходить у письмовій формі у вигляді теоретичних питань. Фахове вступне випробування проводиться упродовж 2-х академічних годин.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/48965
Appears in Collections:Вступні програми для абітурієнтів кафедри електроніки, робототехніки і технологій моніторингу та інтернету речей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Магістри Ф 171 ЕС - 2021.pdf763.13 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.