Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/48953
Title: Програма фахового вступного випробування на освітній ступінь «Бакалавр» з скороченим терміном навчання 3 роки на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст»
Authors: Яновський, Фелікс Йосипович
Keywords: програма
вища математика
алгебра
функція
теорія ймовірностей
інформатика
Issue Date: 30-Mar-2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Фахове вступне випробування - форма вступного випробування для вступу на основі здобутого ступеня або освітньо-кваліфікаційного рівня за спорідненою спеціальністю. Метою фахового вступного випробування є визначення рівня знань з комплексу фундаментальних дисциплін і передбачає визначення рівня підгото вки абітурієнтів, які вступають з інших спеціальностей, що дозволяє оцінити світогляд вступника, а також визначити рівень його інтелектуального потенціа лу та визначення необхідного рівня знань для навчання за спеціальністю. Фахове вступне випробування проходить у формі співбесіди. Фахове вступне випробування проводиться упродовж 2-х академічних годин.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/48953
Appears in Collections:Вступні програми для абітурієнтів кафедри електроніки, робототехніки і технологій моніторингу та інтернету речей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Prog_fah_ekz_B_153_2021_stn.pdf2.69 MBAdobe PDFView/Open
Prog_fah_ekz_B_153_2021_3.pdf2.69 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.