Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/48917
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorБєлканія, Нуну Володимирівна-
dc.contributor.authorЖудро, Ольга Вікторівна-
dc.contributor.authorBielkaniia, Nunu Volodimirivna-
dc.date.accessioned2021-03-26T08:46:23Z-
dc.date.available2021-03-26T08:46:23Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.citationБєлканія, Н.В. Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи здобувачів вищої освіти з дисципліни «Друга іноземна мова» (іспанська) для бакалаврів спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» / Н. Бєлканія, О. Жудро. – К.: ФМВ НАУ, 2021. – 18 с.uk_UA
dc.identifier.urihttps://er.nau.edu.ua/handle/NAU/48917-
dc.descriptionMетою викладання дисципліни спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» є: розвиток комунікативних мовленнєвих компетенцій, навчити здобувачів вищої освіти практично користуватися на рівні В2 (Vantage/Просунутий/Незалежний користувач) іноземною мовою в типових ситуаціях спілкування у побутовій та соціально гуманітарній сферах життя майбутнього економіста-міжнародника. Ця практична мета досягається у контексті реалізації освітніх, розвиваючих та виховних цілей викладання другої іноземної мови у вищій школі.uk_UA
dc.description.abstractМетодичні рекомендації містять пояснювальну записку, загальні положення щодо самостійної роботи, розподіл годин для самостійної роботи по темах, перелік тем та завдань для самостійного вивчення, вимоги щодо виконання, а також список літератури та інтернет-ресурсів.uk_UA
dc.description.abstractМетодические рекомендации содержат пояснительную записку, общие положения о самостоятельной работе, распределение часов для самостоятельной работы по темам, перечень тем и заданий для самостоятельной работы, требования к выполнению, а также список литературы.uk_UA
dc.description.abstractMethodological recommendations contain an explanatory note, general provisions on independent work, distribution of hours for independent work on topics, a list of topics and tasks for independent work, requirements for implementation, and a list of references.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherНаціональний авіаційний університетuk_UA
dc.subjectметодичні рекомендаціїuk_UA
dc.subjectдруга іноземна моваuk_UA
dc.subjectмовленнєві уміння та навичкиuk_UA
dc.subjectметодические рекоммендацииuk_UA
dc.subjectвторой иностранный языкuk_UA
dc.subjectразговорные умения и навыкиuk_UA
dc.subjectmethodological recommendationsuk_UA
dc.subjectsecond foreign languageuk_UA
dc.subjectspeaking skills and abilitiesuk_UA
dc.titleМетодичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи здобувачів вищої освіти з навчальної дисципліни «Друга іноземна мова» (іспанська)uk_UA
dc.title.alternativeМетодические рекомендации по обеспечению самостоятельной работы соискателей высшего образования к дисциплине «Второй иностранный язык» (испанский)uk_UA
dc.title.alternativeMethodological recommendations for the independent work of applicants for higher education in the discipline "Second foreign language" (Spanish)uk_UA
dc.typeSoftwareuk_UA
Appears in Collections:Підручники, посібники, методичні рекомендації кафедри іноземних мовItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.