Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/48915
Title: Aviation transport development trends in Ukraine
Other Titles: Тенденції розвитку авіаційного транспорту в Україні
Authors: Разумова, Катерина Миколаївна
Razumova, Kateryna Mykolaivna
Мостенська, Тетяна Леонідівна
Mostenska, Tetiana Leonidivna
Кириленко, Оксана Миколаївна
Kyrylenko, Oksana Mykolaivna
Новак, Валентина Олексіївна
Novak, Valentyna Oleksiivna
Keywords: passenger transportation
transport
air transport
aircraft traffic
domestic airlines
international airlines
trends
Issue Date: 2020
Publisher: Auditing firm Analyst
Citation: Razumova К.М., Mostenska Т.L., Kyrylenko О.М., Novak V.О. Aviation transport development trends in Ukraine // Economics. Finances. Law. – K.: Auditing firm Analyst, 2020. - №12. – P. 10-15.
Abstract: The paper substantiates the number of passenger flows by different modes of transport for the last 40 years and analyzes passenger flows by Ukrainian airlines. The share of different types of transport in the total volume of passenger traffic during the years of independence of Ukraine is compared, and the corresponding conclusions concerning tendencies of development of air transport in Ukraine are made. It has been proven that high-income passengers remain the main type of passengers on domestic routes. Further growth in demand will depend on the growth of the country's economy, airline tariff policy, frequency of flights and ease of connections. The significant growth of passenger traffic in the international connection is partly explained by the trends that began in 1990. Following Ukraine's declaration of independence, imports of imported goods have increased significantly and demand for travel abroad has grown significantly. It should also be noted that the transport infrastructure of Ukraine allows to reach any point of the country using terrestrial modes of transport, which are significantly cheaper than aviation. It is no wonder, therefore, that most domestic airlines are focused on international transportation. Considerable potential for the development of international flights lies directly in the geographical location of the country, which is capable of providing high transit passenger traffic. Analyzing the work of Central European airports, it should be noted that Ukraine was the leader in the growth of passenger traffic. Airports of Ukraine served 10.7 mln passengers in six months, which is 20 % more than in the same period last year. In terms of passengers number carried, Ukraine came second after Poland – 22.3 mln passengers. Romania is in third place with 10.5 mln passengers.
У статті обґрунтовано кількість пасажиропотоків різними видами транспорту за останні 40 років та проаналізовано пасажиропотік українськими авіакомпаніями. Порівнюється частка різних видів транспорту у загальному обсязі пасажиропотоків за роки незалежності України та зроблено відповідні висновки стосовно тенденцій розвитку повітряного транспорту в Україні. Доведено, що пасажири з високим рівнем доходу залишаються основними пасажирами на внутрішніх маршрутах. Подальше зростання попиту залежатиме від зростання економіки країни, тарифної політики авіакомпаній, частоти польотів та простоти сполучень. Значне зростання пасажиропотоку в міжнародних сполученнях частково пояснюється тенденціями, що почалися у 1990 р. Після проголошення Україною незалежності імпорт товарів значно зріс, а водночас з ними – попит на закордонні поїздки. Слід також зазначити, що транспортна інфраструктура України дозволяє дістатися до будь-якої точки країни, використовуючи наземні види транспорту, які значно дешевші за авіаційні. Тому не дивно, що більшість вітчизняних авіакомпаній орієнтовані на міжнародні перевезення. Значний потенціал для розвитку міжнародних рейсів полягає безпосередньо у географічному розташуванні країни, яка здатна забезпечити високий транзитний пасажиропотік. Аналізуючи роботу центральноєвропейських аеропортів, слід зазначити, що Україна була лідером за зростанням пасажиропотоку. Аеропорти України за півроку обслуговували 10,7 млн пасажирів, що на 20% більше, ніж за аналогічний період минулого року. За кількістю перевезених пасажирів Україна посіла друге місце після Польщі – 22,3 млн пасажирів. На третьому місці Румунія – 10,5 млн пасажирів.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/48915
ISSN: 2409-1944
Appears in Collections:Наукові статті співробітників кафедри організації авіаційних робіт та послуг

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
RAZUMOVA_ATDTIU.pdf542.09 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.