Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/48909
Title: Навчально-методичний комплекс "Фахова практика" (4курс) 292
Other Titles: Учебно-методический комплекс "Фаховая практика" (4 курс) 292
Educational and methodical complex "Professional Practice" (4th year) 292
Authors: Набок, Інна Іванівна
Прокоп'єва, Аліна Анатоліївна
Keywords: фахова практика
міжнародні економічні відносини
фаховая практика
профессиональная практика
professional practice
international economic relations
Issue Date: 2022
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Фахова практика є обов’язковою складовою процесу підготовки здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини». Практика проводиться в профільних підприємствах, організаціях та установах різних форм власності. Фахова практика є одним з найважливіших видів навчання і покликана максимально підготувати майбутніх фахівців до практичної роботи, підвищити рівень їх професійної підготовки, забезпечити набуття навичок роботи в колективі і, таким чином, сприяти професійному становленню фахівця. Практика передбачає безперервність і послідовність її проведення при отриманні необхідного і достатнього об'єму практичних знань і вмінь відповідно до кваліфікаційного рівня бакалавра.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/48909
Appears in Collections:Програми практик кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Програма фахової практики_бакалавр_МБ.pdfОПП "Міжнародний бізнес"991.18 kBAdobe PDFView/Open
Програма фахової практики_бакалавр_МЕВ.pdfОПП "Міжнародні економічні відносини"1.01 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.