Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/48864
Title: Соціально-економічні наслідки експансії ТНК у країнах, що розвиваються
Authors: Єршов, Антон Володимирович
Keywords: дипломна робота
іноземні інвестиції
країни що розвиваються
транснаціональний бізнес
експансія ТНК
країни-рецепієнти
Issue Date: Jun-2020
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Єршов А.В. Соціально-економічні наслідки експансії ТНК у країнах, що розвиваються. - Дипломна робота на здобуття ступеня бакалавра спеціальності "Міжнародні економічні відносини". - Національний авіаційний університет. - Київ, 2020 -90 с.
Abstract: Процес транснаціоналізації, що характеризується посиленням взаємозв’язку і взаємозалежності суб’єктів світової економічної системи в результаті глобальних операцій ТНК сьогодні досяг планетарних масштабів. ТНК перетворились на головну силу ринкового виробництва й міжнародного поділу праці, на домінуючий чинник світової економіки й міжнародних економічних відносин. Здатність ТНК гнучко пристосовувати механізм інвестиційної діяльності, організаційні методи й засоби до змін, що відбуваються у національній і світовій економіці, перетворили їх на глобальні господарчі структури, що розглядають світове господарство як сферу застосування свого капіталу.
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 21.01.2020 р. №008/од "Про перевірку кваліфікаційних робіт на академічний плагіат 2019-2020р.р. навчальному році". Науковий керівник:д.е.н., професор кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу Румянцев Анатолій Павлович
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/48864
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Єршов_диплом.pdf844.18 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.