Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/48834
Title: Сучасні тенденції на ринку злиття і поглинання в Україні як основний індикатор інвестиційних можливостей
Other Titles: Current trends in the market of mergers and acquisitions in Ukraine as the main indicator of investment opportunities
Authors: Набок, Інна Іванівна
Nabok, Inna
Keywords: злиття і поглинання
іноземні інвестори
сфери бізнесу
інвестиційна активність
mergers and acquisitions
foreign investors
business areas
investment activity
Issue Date: 2021
Publisher: Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом»
Citation: Набок І.І. Сучасні тенденції на ринку злиття і поглинання в Україні як основний індикатор інвестиційних можливостей / І.І.Набок // Сучасні аспекти модернізації науки в Україні: стан, проблеми, тенденції розвитку: матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції, Київ; Варшава, 07 лютого 2021 р. / за ред. Є.О. Романенка, І.В. Жукової. Київ; Варшава: ФОП КАНДИБА Т.П., 2021. – С. 168-172.
Abstract: В українській практиці злиттів і поглинання можна виділити низку специфічних рис, що відрізняють її від світової, таких як превалювання спекулятивних мотивів угод М&А; відсутність транспарентності і доступності інформації при проведені угод; корумпованість органів державної влади та їх велика роль у результаті угоди М&А; висока частка в числі акціонерів інсайдерів; прогалини українського законодавства стосовно аспектів злиття та поглинання компаній, а також слабкий захист прав інвесторів; неоднозначність трактувань у законодавстві понять злиття та поглинання; використання офшорних механізмів щодо угод M&А; відсутність ділової культури та етики.
In the Ukrainian practice of mergers and acquisitions, a number of specific features can be distinguished that distinguish it from the world one, such as the prevalence of speculative motives of M&A agreements; lack of transparency and availability of information during transactions; corruption of public authorities and their large role as a result of the M&A agreement; high share of insider shareholders; gaps in Ukrainian legislation regarding mergers and acquisitions, as well as weak investor protection; ambiguity of interpretations in the legislation of the concepts of mergers and acquisitions; use of offshore mechanisms for M&A agreements; lack of business culture and ethics.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/48834
Appears in Collections:Матеріали конференцій (тези доповідей) кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Набок_конф-2021.pdf970.16 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.