Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/48817
Title: Опіка та піклування як форма сімейного виховання дітей, позбавлених батьківського піклування
Authors: Падун, Р.В.
Keywords: опіка
піклування
діти
усиновення
виховання
встановлення опіки
Issue Date: Feb-2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Падун Р.В. Опіка та піклування як форма сімейного виховання дітей, позбавлених батьківського піклування / Р.В. Падун // Сучасне право в епоху соціальних змін: ХІ Міжн. наук.-практ. конф., 26 лют. 2021 р.: матер. конф. / Національний авіаційний університет. - Том 2. – Тернопіль: Вектор, 2021. – С. 121-123
Abstract: Проблема дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування з кожним днем стає актуальнішою і болючішою темою для нашого суспільства. Однак останніми роками змінилися пріоритети державної політики. Перевага надається вихованню дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування у родині (усиновлення, опіка та піклування, передача на виховання у дитячі будинки сімейного типу та прийомні сім’ї). Під опікою та піклуванням слід розуміти сімейну форму влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, за якою дитина передається на виховання до сім’ї опікуна (піклувальника), які в силу закону зобов’язані створити умови для здійснення їхніх особистих немайнових та майнових прав та інтересів, а також забезпечити належний фізичний та духовний розвиток дитини, їх матеріальне утримання. Опіка встановлюється над дитиною, яка не досягла 14 років, а піклування – над дитиною у віці від 14 до 18 років. Опіка та піклування над дитиною встановлюється органом опіки та піклування, а також судом у випадках, передбачених Цивільним кодексом України.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/48817
Appears in Collections:Матеріали конференцій кафедри цивільного права і процесу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Падун Р.В..pdfтези402.88 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.