Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/48816
Title: Особливості встановлення обмежень у шлюбному договорі
Authors: Кожевникова, В.О.
Keywords: шлюбний договір
шлюб
встановлення обмежень
сімейне право
спадкування
свобода договору
Issue Date: Feb-2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Кожевникова В.О. Особливості встановлення обмежень у шлюбному договорі / В.О. Кожевникова // Сучасне право в епоху соціальних змін: ХІ Міжн. наук.-практ. конф., 26 лют. 2021 р.: матер. конф. / Національний авіаційний університет. - Том 2. – Тернопіль: Вектор, 2021. – С. 97-100
Abstract: Правове регулювання договірних відносин у сімейному праві нині є об’єктом уваги як законодавця, так і вчених. Однак, протягом останніх десятиліть вони аналізувалися винятково в межах цивільного законодавства або дослідження подружніх договорів. Поза увагою залишились проблеми встановлення обмежень прав учасників договірних відносин. Втім, такий стан призводить до неповного розуміння специфіки договорів у сімейному праві, яка нині набуває тенденції, схильної як до змін, так і до появи необґрунтованих обмежень договірної свободи сторін. Так як завдяки договорам суб’єкти сімейних відносин, які є сторонами, можуть урегулювати питання майнового і немайнового характеру. Договір є тією правовою формою, яка дає змогу регулювати різноманітні суспільні відносини, що виникають між суб’єктами права. Він окреслює межі дозволеної та належної поведінки, а також наслідки недотримання сторонами його умов.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/48816
Appears in Collections:Матеріали конференцій кафедри цивільного права і процесу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Кожевникова В.О..pdfтези406.26 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.