Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/48814
Title: Введення суду в оману: окремі питання кримінальної відповідальності за зловживання в сфері цивільного судочинства
Authors: Гломб, Ю.О.
Keywords: введення суду в оману
судочинство
кримінальна відповідальність
злочини проти правосуддя
правосуддя
цивільне судочинство
Issue Date: Feb-2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Гломб Ю.О. Введення суду в оману: окремі питання кримінальної відповідальності за зловживання в сфері цивільного судочинства / Ю.О. Гломб // Сучасне право в епоху соціальних змін: ХІ Міжн. наук.-практ. конф., 26 лют. 2021 р.: матер. конф. / Національний авіаційний університет. - Том 2. – Тернопіль: Вектор, 2021. – С. 70-72
Abstract: На сучасному етапі розвитку України гостро постає питання забезпечення прав людини та їх захисту, що є неможливим без формування ефективної системи правосуддя. Ефективність правосуддя безпосередньо пов’язана з його якістю. Якість правосуддя не є односкладовим показником, що залежить виключно від процесуальної діяльності суду, на його рівень безпосередньо впливають всі учасники судового провадження, які мають реалізувати свої процесуальні права та обов’язки відповідно до мети того чи іншого виду судочинства. Саме тому, спостерігається тенденція посилення відповідальність за зловживання процесуальними правами, в тому числі і в цивільному судочинстві. Важливою гарантією забезпечення достовірності інформації, що надається учасниками цивільного судочинста під час розгляду цивільної справи є можливість застосування кримінальної відповідальності передбаченої ст. 384 Кримінального кодексу України, в тому числі і за введення суду в оману. Варто зауважити, що при застосуванні положень названої статті виникає ряд об’єктивно обумовлених загальних проблем, таких як: невизначеність суб’єктів звернення з повідомленням про злочин, складнощі в доведенні суб’єктивної сторони складу злочину та ін. Так, і проблем при реалізації положень даної статті в процесі реалізації цивільного судочинства, зокрема, певна неузгодженість норм цивільного процесуального права зі змістом названої статті ККУ. Все вищезазначене актуалізує проведення досліджень в даній сфері.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/48814
Appears in Collections:Матеріали конференцій кафедри цивільного права і процесу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Гломб Ю.О..pdfтези402.78 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.