Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/48778
Title: Виявлення правотворчих помилок в процесі застосування негативної технології правової експертизи нормативно-правових актів
Authors: Рибікова, Анна Володимирівна
Keywords: правотворча помилка
нормативно - правові акти
помилки правового регулювання
правотворчий процес
недоліки законів
Issue Date: 26-Feb-2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Рибікова А.В. Виявлення правотворчих помилок в процесі застосування негативної технології правової експертизи нормативно-правових актів / А.В. Рибікова // Сучасне право в епоху соціальних змін: [Матеріали ХІ Міжнародної науково – практичної конференції, м. Київ, Національний авіаційний університет, 26 лютого 2021 р.] Том 1.-Тернопіль: Вектор, 2021. - С. 108-110.
Abstract: За термінологією Д.Г. Манько правова експертиза нормативно правових актів (далі – НПА) відноситься до негативних технологій, метою яких є пошук помилок у правових актах, а отже є різновидом контролюючої діяльності задля підвищення якості правотворчості як необхідного елемента будь-якого правотворчого процесу.Елементом технології є стандартні підходи, у тому числі до виділення видів правотворчих помилок з метою уніфікації цього виду юридичної діяльності. Теорія юридичних помилок має велике значення як при підготовці експертів, так і безпосередньо при проведенні правової експертизи НПА, оскільки дозволяє науково обґрунтовано підійти до пошуку та виявлення таких помилок, що в свою чергу становить змістовне наповнення діяльності виконавця правової експертизи.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/48778
Appears in Collections:Наукові роботи НПП, докторантів та аспірантів кафедри теорії та історії держави і права

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Рибікова А.В..pdf411 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.