Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/48761
Title: Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни "Теорія міжнародних економічних відносин"
Other Titles: Educational and methodical complex of the discipline "Theory of International economic relations"
Authors: Румянцев, Анатолій Павлович
Rumyantcev, Anatolii
Keywords: економічна інтеграція
глобалізаційні процеси
теорії міжнародної торгівлі
валютна система
economic integration
globalization processes
theory of international trade
currency system
Issue Date: 2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Метою викладання навчальної дисципліни є засвоєння сучасних наукових концепцій, понять та методів дослідження міжнародних економічних відносин, формування та розвиток у студентів цілісних теоретичних уявлень про міжнародні економічні відносини як специфічну сферу суспільних відносин.
The purpose of teaching the discipline is to master modern scientific concepts, concepts and methods of studying international economic relations, the formation and development of students' holistic theoretical ideas about international economic relations as a specific area of social relations.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/48761
Appears in Collections:Навчально - методичні комплекси навчальних дисциплін кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
РП_Теорія МЕВ_292.1-18_3 курс.pdfРобоча програма444.79 kBAdobe PDFView/Open
Метод.Реком. до виконання КР_Теорія МЕВ.pdf777.4 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.