Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/48729
Title: Legal changes on deposit insurance regulation
Other Titles: Законодавчі зміни щодо регулювання страхування вкладів
Законодательные измерения регулирования страхования вкладов
Authors: Bakhishov, A.M.
Бахішов, А.М.
Бахишов, А.М.
Keywords: insurance
insurer
banking institution
deposit
депозит
страхування
страховик
банківська установа
депозит
страхование
страховик
банковское учреждение
Issue Date: Feb-2021
Publisher: National Aviation University
Citation: Bakhishov A.M. Legal changes on deposit insurance regulation / A.M. Bakhishov // Сучасне право в епоху соціальних змін: [Матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, Національний авіаційний університет, 26 лютого 2021 р.] Том 2. – Тернопіль: Вектор. - 2021. – С. 194-197
Series/Report no.: Proceedings of the International Scientific and Practical Conference "Modern Law in the Age of Social Change";
Abstract: Two consecutive devaluations in Azerbaijan in 2015 had a serious negative impact on the banking system as a whole. In fact, many banks have had their licenses revoked in various years as they have been more severely affected, and twenty of them are still in the process of being revoked. In order to solve this problem, it was inevitable that the state would take steps to keep deposits in banks, ensure their liquidity, as well as ensure that banks could continue their financial intermediation effectively.
Дві послідовні девальвації в Азербайджані в 2015 році мали серйозний негатив вплив на банківську систему в цілому. Насправді багато банків мали свої - ліцензії, анульовані в різні роки, оскільки вони зазнали більш серйозних наслідків, і двадцять з них досі перебувають у процесі скасування. Щоб вирішити цю проблему, було неминуче, щоб держава вживала заходів, щоб зберегти депозити в банках, забезпечують їх ліквідність, а також забезпечують можливість банків ефективно продовжувати своє фінансове посередництво.
Две последовательные девальвации в Азербайджане в 2015 году имели серьезный негативный эффект. влияние на банковскую систему в целом. Фактически, у многих банков были свои лицензии, отозванные в разные годы, поскольку они пострадали более серьезно, и двадцать из них все еще находятся в процессе отзыва. Чтобы решить эту проблему, государство неизбежно предприняло шаги, чтобы сохранить вклады в банки, обеспечить их ликвидность, а также гарантировать, что банки могут продолжают эффективное финансовое посредничество.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/48729
ISBN: 978-966-310-8126-89-5
Appears in Collections:Тези конференцій кафедри господарського, повітряного та космічного права

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakhishov A.M..pdf291.39 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.