Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/48600
Title: Визначення кінематичних характеристик і енергії активації протизносних властивостей палива ТС-1 довготривалого зберігання
Authors: Демченко, Владислав Вікторович
Keywords: паливо
дипломна робота
зберігання
властивості
зносостійкість
активація
Issue Date: Dec-2020
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Зношення та руйнування металів — головні причини виходу з ладу більшості деталей машин та самих машин. У багатьох випадках низька надійність системи або агрегату викликана низькою стійкістю до спрацювання окремих пар тертя або низькою зносостійкістю деяких деталей, які виготовлені з матеріалів з низькою зносостійкістю. Аналіз цих випадків свідчить про те, що під час конструювання не був врахований вплив середовища, у якому працюють деталі, не була врахована зміна властивостей середовища в процесі експлуатації, виготовлені деталі були з матеріалів, які мали скриті дефекти. Велика група вчених займається дослідженням закономірностей взаємодії середовища і матеріалів. Отримані результати досліджень у своїй роботі використовують конструктори, технологи, експлуатаційники. Але ще далеко не найдені відповіді на всі запитання, які цікавлять практику. А саме тертя та зношення металів в низькомолекулярних середовищах, серед них і реактивних паливах, довгий час залишалися практично маловивченими. Роботи з вивчення протизносних властивостей палив розпочалися на початку 60-х років. Зараз накопичено експериментальний матеріал, зроблені узагальнення, створені лабораторні методи випробовування. Серед різноманіття вуглеводневих рідин, які застосовуються на сучасній техніці, можна виділити ту частину, що має молекулярну масу менше 300 і в'язкість при 20° С менше 50 сСт. Умовно цю групу вуглеводневих рідин, яку застосовують у якості палива (бензинів, гасів, дизельних палив) і робочих тіл (рідин для гідросистем, спеціальних рідин і т.п.), відносять до низькомолекулярних.
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 29.12.2020 р. №580/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт вищої освіти в репозиторії НАУ" . Керівник проекту: доцент, к. т. н. Хімко Андрій Миколайович
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/48600
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри підтримання льотної придатності повітряних суден

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
АКФ_2020_272_Демченко_ПЗ_original_25022021_102219.pdfДипломна робота1.87 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.