Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/48227
Title: Формування та реалізація кадрової політики в органах публічної влади:вітчизняний та зарубіжний досвід
Authors: Радкевич, Вікторія Павлівна
Keywords: публічне управління
дипломна робота
кадрова політика
публічна влада
управління кадрами
органи державної влади
Issue Date: 2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: З набуттям незалежності перед Україною постали складні та стратегічно важливі завдання щодо проведення комплексу реформ у різних сферах суспільно-політичного життя. Питання реформування та модернізації країни є на сьогодні одним із стратегічних пріоритетів української влади. Сучасний розвиток України як заможної, міцної європейської держави неможливий без проведення реальних реформ, у тому числі й адміністративних. Однією з важливих складових розвитку держави є кадрове забезпечення реформ, активізація і професіоналізм державних службовців, нарощування та конструктивне використання кадрового потенціалу. У рамках проведення адміністративної реформи було розроблено низку документів, які стосуються певних аспектів державної кадрової політики, більшість із яких має практичне спрямування. Серед основних потрібно виділити Стратегію державної кадрової політики на 2012–2020 рр. як найбільш актуальний для сучасного етапу розвитку України документ, а також такі законодавчо-правові акти, як закони України «Про державну службу» та «Про службу в органах місцевого самоврядування» тощо. Стратегією державної кадрової політики України визначено основні напрями кадрових реформ в усіх сферах суспільного життя, вагоме місце серед яких відводиться сфері державного управління, оскільки від професіоналізму кадрового потенціалу державного управління залежить конкурентоспроможність держави і сталий соціально-економічний розвиток. Ефективність державного та муніципального управління залежить від їх людського ресурсного забезпечення, що потребує відповідної роботи з кадрами, яка являє собою планований і контролюючий процес, спрямований на підвищення кваліфікаційного рівня державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування.
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 29.12.2020 р. №580/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт вищої освіти в репозиторії НАУ". Керівник проекту: к.і.н., доц. Дейнега Ірина Іванівна
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/48227
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри публічного управління та адміністрування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
магістерська_дипломна_робота_Радкевич.pdfдипломна робота1.19 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.