Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/48226
Title: Цифрові технології як механізм управління людськими ресурсами
Authors: Рєзванов, Артур Владиславович
Keywords: публічне управління
дипломна робота
управління
навчальний заклад
людський ресурс
програмне забезпечення
доручення
контроль виконання
Issue Date: 2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: На сьогодні проблема ефективного управління є однією з основних в будь-якій організації. Починаючи з найму на роботу і до моменту розривання трудових відносин керівники структурних підрозділів повинні постійно аналізувати рівень своїх підлеглих та їх роль в роботі організації. Проблема полягає в тому, що при встановленні організаційно економічних, соціально-психологічних і правових відносин суб’єкта й об’єкта управління є безліч можливих варіантів розвитку даних взаємовідносин, які можуть звести нанівець всі зусилля організації у досягненні загальної мети. В основі цих відносин лежать принципи, методи і форми впливу на інтереси, поведінку і діяльність працівників із метою максимального використання їх. І одним з методів даного впливу є всеохоплюючий контроль виконання доручень, який дозволяє не тільки мати уявлення про проміжні стани виробничих і організаційних процесів, але і будувати ефективне використання людських ресурсів за рахунок їх перерозподілу
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 29.12.2020 р. №580/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт вищої освіти в репозиторії НАУ". Керівник проекту: д.н.з держ.упр., проф. Жовнірчик Ярослав Федорович
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/48226
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри публічного управління та адміністрування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Магістерська_дипломна_робота_Рєзванов.pdfдипломна робота3.83 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.