Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/48224
Title: Формування організаційної культури як інструменту управління
Authors: Ніконенко, Людмила Валеріївна
Keywords: публічне управління
дипломна робота
організаційна культура
органи державної влади
організація
управління
Issue Date: 2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Сучасний світовий рівень менеджменту передбачає, що об’єктом управлінської діяльності у будь-якій сфері є, поряд з процесами та людьми, організаційні культури різних типів. Вважається, що оволодіння інноваційними управлінськими (кадровими) технологіями неможливе без опанування засад організаційно-культурного підходу, який дає комплексне розуміння процесів еволюції та функціонування організації з урахуванням глибинних механізмів поведінки людей в багатофункціональних та динамічних контекстах. Сучасні керівники в сферах бізнесу та виробництва розглядають культуру своєї організації як могутній стратегічний інструмент, який дозволяє орієнтувати своїх співробітників на загально організаційні цілі, мобілізовувати їх ініціативу та поліпшувати їх взаємовідносини. Вони прагнуть створити таку організаційну культуру, яку б розуміли і підтримували усі співробітники. Так історично склалося, що такий потужний важіль в управлінні персоналом як організаційна культура до цього часу в сфері державної служби України як соціального та державно-правового інституту не знайшов відповідної уваги науковців і використання на практиці. Пояснення такого факту міститься у всім відомих особливостях управління персоналом у сфері державної служби, а саме: воно відбувається в межах єдиної системи влади та державного управління на основі єдиних правових, організаційних та функціональних принципів. До того ж управління персоналом суворо регламентовано законами, нормативно правовими актами, бюджетом і абсолютно соціально обумовлено. Наявність цих факторів, безумовно, не сприяє будь-яким ініціативам стосовно глибокого вивчення та належного використання в сфері державної служби такого феномену як організаційна культура. Разом з тим, існує наукова думка, що “державна служба як суспільне явище є своєрідною формою відображення суспільних зв’язків і відносин, показником міри гуманності, людяності чинних у суспільстві порядків, тобто є явищем, яке віддзеркалює стан дотримання загальнолюдських цінностей в суспільстві та державі
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 29.12.2020 р. №580/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт вищої освіти в репозиторії НАУ". Керівник проекту: Чібісова Ірина Валентинівна
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/48224
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри публічного управління та адміністрування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Магістерська_дипломна_робота_Ніконенко Л.В..pdfдипломна робота792.24 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.