Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/48213
Title: Антикорупційна політика в Україні
Authors: Савченко, Олена Володимирівна
Keywords: публічне управління
дипломна робота
антикорупційна політика
публічні службовці
державна політика
суспільний розвиток
Issue Date: 2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: В Україні протягом усіх років незалежності продовжується розробка та реалізація державної політики проти корупції, включаючи прийняття антикорупційних законів, ідеологій та політики. , а також прийняття державних програм щодо їх реалізації. Однак щороку рівень корупції в українському суспільстві лише зростає, і Україна залишається на низькому рівні на міжнародній арені з точки зору корупції. З огляду на це, існує потреба у вивченні питань державної політики та боротьби з корупцією. Під час перетворення світу на постіндустріальне суспільство корупція більше не зводиться до підкупу дітей. Стійкий розвиток країни нерозривно пов’язаний із утвердженням економіки знань, а також створенням умов для широкої інтеграції дизайну та інформаційних технологій та мереж у всі сфери життя. суспільства. Знання та інформація як ключові елементи виробництва дають підстави розглядати корупцію як послугу, яку корумповані посадові особи надають на основі використання інформаційних засобів, доступу, який вони отримують під час своїх службових обов'язків. Корупційні мережі поширюються в системі публічної влади. Учасники цієї мережі виконують функції державних ресурсів для отримання особистої вигоди. Водночас саме технологічний прогрес постіндустріального суспільства збільшує можливості для вдосконалення державної політики та боротьби з корупцією.
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 29.12.2020 р. №580/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт вищої освіти в репозиторії НАУ". Керівник проекту: доцент, к.н. з держ.упр. Задорожний Сергій Анатолійович
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/48213
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри публічного управління та адміністрування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
магістерська_дипломна_робота_Савчекнко.pdfдипломна робота1.13 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.