Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/48208
Title: Реалізація концепції децентралізації влади в Запорізькій області
Authors: Павлов, Кирило Дмитрович
Keywords: публічне управління
дипломна робота
децентралізація
місцеве самоврядування
адміністративно-територіальний устрій
Issue Date: 2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Сучасні умови розвитку нашої країни доводять, що Україна потребує суттєвих змін, які повинні бути спрямовані на створення відкритої політичної системи та розвиток громадянського суспільства. Елементом такої реформи є політика децентралізації державного управління. Децентралізація державного управління як складова державної політики регіонального розвитку є однією з визначальних у порядку денному реформ в Україні. Вона створила підґрунтя для укорінення кардинальних інституційних перетворень, підвищення якості життя громадян і має велике значення для продовження секторальних реформ. Завдяки створенню нової системи розподілу владних повноважень між центральними та місцевими органами влади в Україні сьогодні фактично формується нова система відносин між різними гілками влади. Децентралізація – це процес передачі повноважень, прав та бюджетних надходжень від органів державної влади до органів місцевого самоврядування. Політика децентралізації влади в Україні, фактично визначає відмову від влади зосередженої в руках держави, забезпечення спроможності місцевого самоврядування та побудову найбільш ефективної системи територіальної організації влади в Україні, впровадження у повній мірі положень Європейської хартії місцевого самоврядування та фінансової самодостатності місцевого самоврядування. Адже, ще у вересні 1997 року Верховна Рада України підтвердила Європейську хартію місцевого самоврядування, визнавши схильність та відданість європейським стандартам управління.
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 29.12.2020 р. №580/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт вищої освіти в репозиторії НАУ". Керівник проекту: д-р екон. наук, доц. Грущинська Наталія Миколаївна
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/48208
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри публічного управління та адміністрування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Магістерська_Дипломна робота ПАВЛОВ К.Д,.pdfдипломна робота2.1 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.