Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/48040
Title: Розвиток маркетингу територій з використанням методології Форсайт
Other Titles: Development of territories marketing using the Forsyth methodology
Authors: Сібрук, Анастасія Володимирівна
Сібрук, Віктор Леонідович
Sibruk, Anastasiia
Sibruk, Viktor
Keywords: маркетинг
управління територіями
методика Дельфі
Форсайт
термін
аналітичний підхід
marketing
territory management
Delphi technique
Foresight
term
analytical approach
Issue Date: 6-May-2020
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Сібрук В., Сібрук А. Розвиток маркетингу територій з використанням методології Форсайт / В.Сібрук, А.Сібрук // Proceedings of the 4th International Scientific and Practical Conference «Science and Practice: Implementation to Modern Society» (May 6-8, 2020). - Manchester, Great Britain: Peal Press Ltd., 2020. - P. 105-110
Series/Report no.: S 40;
Abstract: Робота присвячена питанням управління методологією маркетингу територій на засадах Форсайт технологій. Обґрунтовано доцільність застосування підходів і методів Форсайт в планування та організацію процесів управління розвитком територій.
Description: Користування територіальними ресурсами передбачає пошук рішень щодо організації ефективної колаборації між стейкхолдерами та особливостями управління локальними об’єктами у ситуаціях, які характеризуються багатозадачністю, обмеженістю ресурсів, а також притаманної складним процесам невизначеністю. Враховуючи складність управління територіями, доцільним представляється оцінювати такі процеси в комплексі, намагаючись скласти загальну картину.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/48040
Appears in Collections:Наукові статті НПП кафедри української мови та культури

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sibruk_Tezu_2.pdf956.06 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.