Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/48021
Title: Концепт душа у романі Ліни Костенко "Берестечко"
Other Titles: The concept of the soul in Lina Kostenko's novel "Berestechko"
Authors: Сібрук, Анастасія Володимирівна
Чухліб, Тетяна Михайлівна
Sibruk, Anastasiia
Chuchlib, Tetyana
Keywords: концепт
душа
роман "Берестечко"
художній текст
метафора
епітет
concept
soul
novel "Berestechko"
artistic text
metaphor
epithet
Issue Date: Feb-2020
Publisher: Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна"
Citation: Сібрук А.В., Чухліб Т.М. Концепт душа у романі Ліни Костенко «Берестечко» // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах: Зб. наук. праць. – Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна". – 2020. – Вип. 41. – С. 46–51.
Series/Report no.: ;41
Abstract: У статті розглянуто особливості вживання концепту ДУША у романі Ліни Костенко «Берестечко». Проаналізовано психологічний вплив слова на сприйняття тексту, виправдане використання виражальних засобів мови. Проаналізовано емоційно-оцінне навантаження та значення для сприйняття художнього тексту.
In the article we discuss about the features of the application of the concept of SOUL in the novel by Lina Kostenko “Berestechko”. The aim of our study was to establish the peculiarities of the functioning of the concept of the soul in Lina Kostenko’s novel “Berestechko”, the nucleus of this concept. The concept has a dual essence – mental and linguistic.
Description: Концепт "душа" займає особливе місце у концептосфері роману Ліни Костенко «Берестечко». У романі слово Душа вживається у традиційних значеннях «душа – внутрішній психічний світ людини», «душа – характер людини», «душа – людина», крім того, авторка використовує відомі поетичні значення лексеми «душа – місткість», «душа – совість». Концепт Душа є полісемантичним у творі. Завдяки великій кількості влучно вжитих художніх засобів читач уявляє митця як Душу народу, поняття нерівні душ тощо. У романі актуалізовано також давні народні уявлення про Душу, значення цього концепту для народного світобачення українців, християнські вірування.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/48021
DOI: 10.18372/2520-6818.41.14585
Appears in Collections:Наукові статті НПП кафедри української мови та культури

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Концепт душа (Сібрук, Чухліб).pdf158.31 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.