Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/48007
Title: Методичні засади створення мультимедійних засобів навчання
Other Titles: Methodical bases of creation of multimedia means of training
Authors: Шаблій, Любов Матвіївна
Shabliy, Lyubov Matviyivna
Keywords: Національний авіаційний університет
дипломна робота
навчальне відео
медіаресурс
відеомонтаж
мультимедійний засіб навчання
мultimedia learning facility
educational video
information
software
videomontage
media resource
Issue Date: Jan-2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: У дипломній роботі розглянуто поняття мультимедійних засобів навчання та розкрита їхня роль в освітньому процесі; розроблена концепція та алгоритм створення навчального відео; здійснено порівняльну характеристику програмного забезпечення для відеомонтажу та розроблено рекомендації щодо практичного застосування мультимедійних засобів навчання. Матеріали дипломної роботи рекомендується використовувати у навчальному процесі та підготовці фахівців відповідного напряму.
In diploma paper it is considered concept of multimedia learning facilities and their role in an educational process; conception and algorithm of creation of educational video is developed; comparative description of software is done for to videomontage and recommendations are developed in relation to practical application of multimedia learning facilities. It is recommended to use the materials of diploma paper in an educational process and learning of specialists of the proper direction.
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 29.12.2020 р. №580/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт вищої освіти в репозиторії НАУ". Керівник проекту: к.техн.н., доц. Фендьо Олена Миколаївна
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/48007
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри управління людським фактором

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Шаблій Л.М..pdfдипломна робота6.58 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.