Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/48006
Title: Управління інноваційною діяльністю авіатранспортного підприємства
Authors: Шпильова, Валентина Миколаївна
Keywords: дипломна робота
авіакомпанія
організаційний розвиток
технологічний розвиток
управління інноваційним розвитком
лізинг авіаційної техніки
комерційна робота
авіаперевезення
комерційний транспорт
комерційне завантаження
чартерний рейс
регулярний рейс
ефективність експлуатації повітряних ліній
Issue Date: Jan-2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Вивчення опублікованих робіт і практика господарської діяльності свідчать про відсутність достатнього освітлення принципово важливих питань, пов’язаних з обґрунтуванням перспектив розвитку підприємства у сучасних умовах. Виникає об’єктивна необхідність подальшого вивчення особливостей формування інноваційних стратегій підприємства у вітчизняних умовах, збільшується потреба у наукових дослідженнях в сфері їх оцінки, на основі яких може бути розроблена адаптована система методів формування перспектив розвитку підприємства. Розробка та реалізація дієвих механізмів формування перспектив інноваційного розвитку підприємства і його інвестування сприятимуть піднесенню ефективності їх виробничо-господарської діяльності, а відтак, у кінцевому підсумку і вітчизняної економіки в цілому. Недостатня розробленість багатьох аспектів вказаних проблем, а також їх теоретичне та практичне значення спонукало нас до вибору теми переддипломного дослідження.
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 29.12.2020 р. №580/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт вищої освіти в репозиторії НАУ". Керівник проекту: к.е.н., доцент Сівашенко Тетяна Володимирівна
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/48006
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри управління людським фактором

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ННІНО_2020_073Мз_Шпильова.pdfдипломна робота1.87 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.