Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/48003
Title: Шляхи удосконалення інноваційної діяльності та її вплив на ефективність роботи підприємства (на прикладі ПАТ «Укрнафта»)
Authors: Панасюк, Віталій Степанович
Keywords: дипломна робота
нафтова галузь України
акціонерне товариство
фінансовий аналіз
інноваційна програма
інноваційний проект
інвестування
економічна ефективність
комерційна робота
відтворення основного капіталу
Issue Date: Jan-2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Проблеми енергетики й інноваційного розвитку економіки щільно пов'язані, оскільки головним критерієм ефективності господарювання є раціональне використання не відновлюваних енергетичних ресурсів. В роботі розглянуті актуальні проблеми інноваційного розвитку економічних систем на прикладі підприємства нафтової галузі. Розглянуті проблеми є актуальними також з огляду на важливість вітчизняної нафтової галузі для послаблення монополії іноземних компаній на українському ринку і забезпечення енергетичної безпеки. Проблеми інноваційного розвитку економічних систем загострюються у зв'язку з економічною глобалізацією, кризами, пандемією короно вірусу і ринковою трансформацією української економіки. Інноваційний фактор стає вирішальним для виходу національної економіки з депресивного стану, зниження залежності держави від критичного імпорту, підвищення конкурентоздатності продукції і активізації експортної діяльності. Принцип поєднання інвестицій з інноваціями має бути головним принципом реструктуризації економіки, управління нововведеннями у виробничих структурах. Розповсюдження новий в умовах адміністративної системи гальмувалося відсутністю мотивації, яку створює лише конкуренція і тісна взаємодія науки з виробництвом. За кордоном фірми купують науково-технічні розробки (НТР) разом з технологіями, устаткуванням, "ноу-хау", матеріалами та інжиніринговими послугами, що значно прискорює науково-технічний прогрес. В умовах відкритої економіки виявилося, що низький техніко-технологічний рівень обмежує можливості інтеграції національної економіки у світову. В Україні, в останні роки XX століття спостерігалися економічна та технологічна криза, зменшення долі п'ятого та четвертого технологічних укладів та зростання долі третього та реліктового укладів, що привело до зниження конкурентоспроможності вітчизняної продукції, втрати Україною позицій на внутрішньому та зовнішньому ринках. Наразі зростає актуальність проблем, пов'язаних із формуванням ефективної інноваційної політики і раціонального інноваційного механізму на всіх рівнях управління.
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 29.12.2020 р. №580/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт вищої освіти в репозиторії НАУ". Керівник проекту: к.е.н., доцент Сівашенко Тетяна Володимирівна
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/48003
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри управління людським фактором

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ННІНО_2020_073Мз_Панасюк.pdfдипломна робота1.25 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.