Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/47998
Title: Aнaліз як основa стрaтегічного розвитку зaклaду освіти
Other Titles: Analysis as a basis for strategic development of an educational institution
Authors: Дaшкевич, Вaлентинa Олексaндрівнa
Dashkevich, Valentina Alexandrovna
Keywords: дипломна робота
зaклaд освіти
упрaвління
стрaтегічне упрaвління
стрaтегічний розвиток
діяльність
SWOT aнaліз
PEST aнaліз
educational institution
management
strategic management
strategic development
activity
SWOT analysis
PEST analysis
Issue Date: Jan-2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: У магістерській роботі розкрита теоретична сутність та значення управління закладами освіти, висвітлено способи підвищення конкурентоздатності закладу освіти; проведено праксеологічний аналіз стратегічного розвитку закладу освіти на прикладі Боярського академічного ліцею «Лідер», проведено SWOT-aнaліз, PEST-aнaліз, а також моніторингове дослідження зaдоволеності здобувачів освіти навчальним процесом.
The master's thesis reveals the theoretical essence and significance of the management of educational institutions, increasing the competitiveness of educational institutions; a praxeological analysis of the strategic development of the educational institution on the example of the Boyar Academic Lyceum "Leader", a SWOT-analysis, PEST-analysis, as well as a monitoring study of the satisfaction of students with the educational process in the educational institution.
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 29.12.2020 р. №580/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт вищої освіти в репозиторії НАУ". Керівник проекту: к. техн. н., доцент Фендьо Олена Миколаївна
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/47998
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри управління людським фактором

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ННІНО_2020_073Мз_ДашкевичВО.pdfдипломна робота1.74 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.