Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/47744
Title: Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни "Теорія і практика валютного курсу"
Other Titles: Учебно-методический комплекс учебной дисциплины "Теория и практика валютного курса"
Educational and methodical complex of the discipline "Theory and practice of the exchange rate"
Authors: Набок, Інна Іванівна
Nabok, Inna
Набок, Инна Ивановна
Keywords: валютний курс
валютно-фінансова система
фінансові кризи
валютна система
валютний ринок
валютні угоди
exchange rate
monetary and financial system
financial crises
currency system
currency market
currency transactions
Issue Date: 2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Дана навчальна дисципліна є теоретичною та практичною основою сукупності знань та вмінь, що формують міжнародний профіль фахівця в області міжнародних економічних відносин та міжнародного бізнесу Метою викладання дисципліни є формування у студентів системи теоретичних знань про валютний курс та фінансовий менеджмент і аналіз міжнародного валютного ринку, знайомство з міжнародними фінансами, світовою грошовою системою, валютними системами, роботою валютних ринків, міжнародними фінансовими організаціями.
Данная учебная дисциплина является теоретической и практической основой совокупности знаний и умений, формируют международный профиль специалиста в области международных экономических отношений и международного бизнеса Целью преподавания дисциплины является формирование у студентов системы теоретических знаний о валютном курсе и финансовый менеджмент и анализ международного валютного рынка, знакомство с международными финансами, мировой денежной системой, валютными системами, работой валютных рынков, международными финансовыми организациями.
This discipline is a theoretical and practical basis of a set of knowledge and skills that form the international profile of a specialist in international economic relations and international business. international finance, the world monetary system, currency systems, the operation of foreign exchange markets, international financial organizations.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/47744
Appears in Collections:Навчально - методичні комплекси навчальних дисциплін кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
РП нд Теорія і практика валютного курсу (1).pdfРобоча програма449.89 kBAdobe PDFView/Open
Метод.Реком до написання КР_Теор.і практ.вал.курсу.pdfМетодичні рекомендації до написання курсових робіт650.74 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.