Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/47709
Title: Забезпечення безпеки цеху малярно-кузовного ремонту у надзвичайних ситуаціях
Authors: Перепелиця, Ірина Олександрівна
Keywords: оцінка ризиків
малярно-кузовний ремонт
небезпечні чинники
технологічний процес
дерево відмов
надзвичайна ситуація
Issue Date: Dec-2020
Abstract: У пипломній роботі досліджувалася ідентифікація, аналіз та оцінка небезпек технологічного процесу малярно-кузовного ремонту автомобілів. Предметом дослідження є закономірності впливу небезпечних чинників щодо виникнення надзвичайних ситуацій на дільниці автомайстерні малярно-кузовного ремонту. Мета роботи – розробка заходів щодо зниження імовірності прояву потенційних небезпек технічних систем при проведенні малярно-кузовного ремонту автомобілів. Методи, застосовані в дипломній роботі: попередній аналіз небезпек, дерево відмов, аналіз видів відмов і наслідків, оцінка збитків від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного походження. Наукова новизна отриманих результатів полягає в: запропонованій стратегії розвитку мережі ремонту транспортних засобів з урахуванням ризиків виробничого процесу, розроблених рекомендаціях щодо застосування інженерних методів дослідження безпеки технічних систем для технологічного процесу малярно-кузовного ремонту автомобілів; наданих пропозиціях для розрахунку вентиляції в фарбувальній камері та їх оснащення системами підготовки повітря і багатоступеневої фільтрації; запропонованих рішеннях щодо оснащення дільниць малярно-кузовного ремонту автомобілів дотатковим устаткуванням (аналізаторними датчиками, вогнегасниками, системою автоматичної сигналізації). Основні висновки роботи – проведено аналіз та ранжування ризиків технологічного процесу малярно-кузовного ремонту автомобілів, який встановив найбільш небезпечні з них та надано алгоритм управління ризиками мережі ремонту транспортних засобів з урахуванням допустимого ризику; проведено прогнозування впливу небезпечних чинників на імовірність викинення аварії типу «пожежа» та розроблені заходи щодо зниження імовірності її виникнення. Отримані в роботі результати направлені на підвищення якості розробки протипожежного захисту технологічного процесу малярно-кузовного ремонту автомобілів, на створення безпечних умов праці робітників, на зменшення впливу шкідливих чинників на організм людини під час виконання запланованих робіт. Матеріали дипломної роботи можна використовувати для оцінки потенційних небезпек, розробки рекомендацій і заходів щодо зниження їх прояву на дільницях автомайстерень малярно-кузовного ремонта.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/47709
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри промислової та цивільної безпеки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Перепелиця пдф.pdfдиплом1.69 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.