Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/47708
Title: Оцінка інженерно-технічних заходів цивільного захисту в аеропортах України
Authors: Парфелюк, Олександра Геннадіївна
Keywords: потенційно небезпечний об’єкт
надзвичайна ситуація
шкідливі та небезпечні фактори
повітряне судно
протипожежні заходи
дипломна робота
Issue Date: Dec-2020
Abstract: Під час виконання дипломної роботи було проведено оцінку викидів природного газу при аварійній розгерметизації газопроводу на складі паливно-мастильних матеріалів. Предметом дослідження є викиди та концентрації вуглеводнів. Метою роботи є розробка інжерено-технічних заходів для забезпечення захисту населення під час аварійних ситуацій на складі ПММ в межах аеропорту «Дніпропетровськ» Методи, застосовані в дипломній роботі: попередній аналіз джерел та чинників небезпек у аеропортах, розрахунок на базі аналітичної моделі Гауса максимально-разових концентрацій парів вуглеводнів під час експлуатації складу паливно-мастильних матеріалів (ПММ) та розрахунок викидів природного газу при аварійній розгерметизації газопроводу ПММ. Наукова новизна отриманих результатів полягає в: вдосконаленні принципів організації інженерно-технічних заходів у випадку аварійних ситуацій на складі ПММ у межах аеропорту. Отримані в роботі результати направлені на забезпечення захисту населення житлових територій поблизу аеропорту на базі інженерно-технічних заходів з цивільного захисту. Матеріали дипломної роботи можна використовувати для вдосконалення інженерно-технічних заходів цивільного захисту в аеропортах України.
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 02.10.2020 № 1895/ст.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/47708
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри промислової та цивільної безпеки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Парфелюк О.Г..pdfдиплом1.06 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.