Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/47704
Title: Організаційно-технічні заходи захисту населення від електромагнітних впливів
Authors: Дегтярьова, Яна Сергіївна
Keywords: ультрависокі частоти
дипломна робота
електромагнітне поле
джерела випромінювання
Issue Date: Dec-2020
Abstract: У дипломній роботі проводилося дослідження генерації і поширення електромагнітних полів ультрависоких і вищих частот у виробничих приміщеннях. Предметом дослідження є кількісні характеристики електромагнітних полів ультрависоких і вищих частот у виробничих приміщеннях, визначення засобів та заходів їх зниження до мінімально необхідних рівнів.Мета роботи: розроблення комплексу заходів і засобів захисту працюючих від впливу електромагнітних полів ультрависоких і вищих частот, їх раціоналізація, яка ґрунтується на наявності рівнів випромінювань необхідних для забезпечення виробничих процесів. Методи дослідження: метод натурних вимірювань електромагнітних полів ультрависоких та вищих часто, розрахунковий метод визначення ефективності засобів екранування електромагнітних полів та розроблення металополімерного захисного матеріалу з малим коефіцієнтами відбиття.
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 02.10.2020 р. №1895/ст. "Про перевірку кваліфікаційних робіт на академічний плагіат дек-2020р. навчальному році". Керівниця роботи: д.т.н., професор Глива В.А.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/47704
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри промислової та цивільної безпеки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Дегтярьова Я.С диплом.pdfдипломна робота1.36 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.