Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/47701
Title: Computer system for information modeling of engineering equipment of buildings and structures using cloud technologies
Other Titles: Комп’ютерна система інформаційного моделювання інженерного обладнання будівель і споруд з використанням cloud-технологій
Authors: Kramarenko, Ivan Petrovych
Крамаренко, Іван Петрович
Keywords: net programming
Autocad
Autodesk
bim technology
graduate work
мережеве програмування
Aвтокад
Автодеск
бім технологія
дипломна робота
Issue Date: Dec-2020
Publisher: National Аviation University
Abstract: One of the areas that have received heightened attention recently is the automation of various tasks in the field of engineering and architecture. More often it is possible to encounter this as generative design. It is chosen to explore the huge power of automation for this research work as it is not limited to just BIM modelling or geometry, applying automation for various tasks from geometry generation to data, parameter management, simplifying complex or time-consuming tasks, such as creating and sorting schedules in Revit, etc. Learning the first time any CAD systems or moving to a new level of expertise or changing job responsibilities, it is not unusual to question the value of programming. After all, if you are an CAD systems user, your job is to produce drawings, not to make programs. Sometimes CAD managers are responsible for creating programs to improve workflow and quality. And in rare cases, a company will hire a programmer to automate some aspect of its work.
Однією з областей, якій останнім часом приділяється підвищена увага, є автоматизація різних завдань у галузі техніки та архітектури. Частіше це можна зустріти як генеративний дизайн. Для цієї дослідницької роботи вибрано вивчити величезну потужність автоматизації, оскільки вона не обмежується лише BIM-моделюванням або геометрією, застосовуючи автоматизацію для різних завдань - від генерації геометрії до даних, управління параметрами, спрощення складних або трудомістких завдань, таких як створення та сортування графіків у Revit тощо. Навчаючись вперше будь-яким системам САПР або переходячи на новий рівень знань або змінюючи посадові обов'язки, не рідкість ставить під сумнів значення програмування. Зрештою, якщо ви користуєтеся системами САПР, ваша робота полягає в тому, щоб створювати креслення, а не створювати програми. Іноді менеджери САПР відповідають за створення програм для поліпшення робочого процесу та якості. І в рідкісних випадках компанія наймає програміста для автоматизації деяких аспектів своєї роботи.
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 29.12.2020 р. №580/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт вищої освіти в репозиторії НАУ". Керівник проекту: к.т.н., доцент Кудренко Станіслава Олексіївна
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/47701
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри комп'ютерних систем та мереж

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФККПІ_123_2020_Крамаренко І.П.pdf2.24 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.