Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/47678
Title: Удосконалення процесу планування в управління організацією
Authors: Петровський, Владислав Ігоревич
Keywords: дипломна робота
управління
сільськогосподарська техніка
інноваційний проект
бізнес план
система планування
Issue Date: 19-Feb-2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Ефективне управління організацією, спрямоване на підвищення продуктивності праці, зростання її іміджу у зовнішньому середовищі, запобігання витратам і зменшення ризику, неможливе без планування. В конкурентній боротьбі дуже важко вижити без глибоких розрахунків, обґрунтування і визначення перспектив, передбачення різного роду глибоких розрахунків, передбачення різного роду змін. Планування передбачає розробку цілей і завдань, визначення найкращих методів і способів реалізації планів для досягнення поставлених цілей. Такий підхід набув актуальності і поширення у сучасному діловому світі. Планування є різновидом управлінської діяльності і основою для прийняття управлінських рішень.
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 29.12.2020 р. №580/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт вищої освіти в репозиторії НАУ" . Керівник диплому: к.е.н., доцент Поліщук Оксана Володимирівна
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/47678
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри технологій управління

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Петровський.pdf3.08 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.