Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/47640
Title: Українська сценографія кінця ХХ – початку ХХІ ст.: основні тенденції розвитку та авторські позиції
Authors: Триколенко, Софія Тарасівна
Keywords: сценографія, вистава, театр, мистецтво, архітектура, камерна сцена, художник, оформлення, декорації, дисертація
Issue Date: Jun-2017
Publisher: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства зі спеціальності 26.00.01 – теорія та історія культури. Національна академія наук України Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського
Abstract: Сучасна українська сценографія належить до тих видів мистецтва та художньої культури, що активно та різновекторно розвиваються в останні десятиліття. Відображаючи різноманіття концепцій сучасного театру, його нові образно-змістові та формально-виразові можливості, вона є яскравим синтетичним явищем, у якому знаходять віддзеркалення всі характерні художні тенденції часу. Теперішній період, що розпочався на межі 1980–1990-х років і виразно окреслився в добу української державної незалежності, на новому рівні історичного розвитку поставив як загальні питання національного самовизначення та залучення до світового культурно-мистецького процесу, у якому театр посідає одне з провідних місць, так і цілком конкретні, художні проблеми образного розкриття театрального простору, де традиційна природа театру доповнюється новими принципами видовищності та візуальності. Дослідження тенденцій, напрямів, індивідуальних авторських позицій в українській сценографії кінця ХХ – початку ХХI століть у цьому контексті постає як актуальна проблема культурології та мистецтвознавства, що безпосередньо як із загальнотеоретичним осмисленням сучасної художньої практики, так і з практичною діяльністю художника-сценографа.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/47640
Appears in Collections:Навчальні видання, посібники кафедри архітектури та просторового планування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
диссертация - обрезание 3.pdfдисертація1.12 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.