Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/47571
Title: Українська мова. Практикум для студентів усіх спеціальностей
Authors: Сібрук, Анастасія Володимирівна
Бурлакова, Ірина Вікторівна
Онуфрійчук, Ганна Іванівна
Добровольська, Людмила Анатоліївна
Земляна, Галина Іванівна
Keywords: мова
ділові папери
наукова комунікація
культура мови
Issue Date: Sep-2020
Publisher: Бурлакова І.В., Сібрук А.В., Земляна Г.І., Онуфрійчук Г.І., Добровольська Л.А. Практикум з української мови. – Київ: НАУ, 2019. – 87 с.
Abstract: У практикумі подано завдання, виконання яких забезпечить засвоєння курсу «Української мови». У праці оптимально поєднано мовні і мовленнєві типи вправ, які покликані забезпечити формування мовно-комунікативної компетенції та вироблення відповідних умінь і навичок. До практичних занять подано короткі теоретичні відомості з усіх аспектів професійно-мовленнєвої діяльності. Практикум розрахований на студентів усіх галузей і напрямів підготовки.
Description: Майбутнім фахівцям мова потрібна не як сукупність правил, а як система світобачення, засіб культурного співжиття в суспільстві, самоформування і самовираження особистості. Науково доведено, що стрижневими компонентами професійно-комунікативної діяльності є мовленнєва компе¬тенція і компетентність. Мова є засобом саморозвитку й самовияву особистості. Знання мови допомагає досконало опановувати обрану професію. Відповідний рівень культури усного та писемного мовлення є необхідною ознакою і невід’ємним показником високого інтелекту освіченої людини, громадянина нашої держави. Предметом навчальної дисципліни «Українська мова» є мова як соціально-культурний феномен і засіб спілкування у професійній сфері. Практикум розроблений з метою забезпечення мовленнєвого розвитку студентів, засвоєння ними норм сучасної української літературної мови та вироблення умінь і навичок оперування термінологією професійного спрямування, набуття навичок роботи зі словниками, довідниками, інтернет-ресурсами, що сприятиме удосконаленню професійної мовленнєвої культури майбутнього фахівця.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/47571
Appears in Collections:Навчально-методична література кафедри української мови та культури

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Практикум_Сібрук.pdf1.27 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.