Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/47211
Title: Організаційно-правові заходи діяльності органів пробації України
Authors: Мамедов, Емін Асіфович
Keywords: національне законодавство
кримінально-виконавче законодавство
постпенітенціарна пробація
невербальны засоби спілкування
дипломна робота
Issue Date: Dec-2020
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: У дипломній роботі висвітлюється важливість становлення служби пробації в Україні. Конституція України проголошує Україну правовою державою, у якій права та свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Твердження і забезпечення прав і свобод людини та громадянина є головним обов’язком держави. Визначається в Україні та діє принцип верховенства права. Тим паче права і свободи людини та громадянина не існують ізольовано, а існують в тісному зв’язку та взаємозалежності передусім з правовими та соціальними інститутами. Отже розвиток України, саме як демократичної, соціальної та правової держави потребує реформування кримінально-виконавчого законодавства завдяки подальшим імплементаціям у вітчизняну правову систему загальновизнаних міжнародних стандартів у цій сфері, зокрема, інституту пробації, як гуманізаційної складової кримінально-виконавчої політики, до основи якої закладено індивідуалізований підхід для попередження злочинів, реабілітації та ресоціалізації, а також посилення інституційної спроможності всієї системи кримінальної юстиції. Так, правопорушення котрі вчиняються громадянами, будучи частиною соціуму, зазвичай провокуються тими або іншими обставинами. Тому особа яка вчинила не тяжкий злочин та усвідомила свою провинну не повинна бути ізольована, і мати можливість сумлінно працювати для виправлення своєї помилки. Найважливіший фактор в роботі служби пробації, це елемент соціальної реабілітації засуджених та зменшення економічного навантаження на суспільство та державу. Реформи у системі пробації наближають Україну до «європейських стандартів».
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 29.12.2020 р. №580/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт вищої освіти в репозиторії НАУ". Керівник проекту: к.ю.н., професор кафедри Біленчук Петро Дмитрович
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/47211
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри цивільного права і процесу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Мамедов.pdfДипломна робота925.82 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.