Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/47210
Title: Система права і система законодавства: проблеми співвідношення
Authors: Рустамова, Марія Іванівна
Keywords: система права
система законодавства
систематизація
дипломна робота
Issue Date: Dec-2020
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Останнім часом поширюється тенденція до підміни понять «система права» та «система законодавства». Інтерес до наведеної теми, обраної для дипломної роботи, пояснюється тим, що такі терміни, як система права і система законодавства дуже близькі між собою, але про тотожності кожного з них говорити не доводиться, адже наявні суттєві відмінності. Багато вчених розглядають різні підходи дослідження характеру зв’язку між цими двома системами. Пізнання основних особливостей та вміння розмежовувати дані дефініції важливо не лише для майбутніх юристів, але й також для фахівців суміжних та інших професійних сфер: політиків, правознавців, соціологів і т.д. Розробка проблеми тісно пов’язана із правовою літературою. Достатньо лише згадати про нормативні документи – елементи системи законодавства (Укази Президента, закони, видані Парламентом, Федеральні Закони тощо), які в тому числі регламентують різні питання стосовно правової системи. Право за змістом має не лише відповідати природі соціально-економічного ладу, бути втіленням життя цілого народу, національної і світової культури, а й виступати універсальним регулятором поведінки й діяльності людей. Природньо, що саме з огляду на ці вимоги виникає потреба у створенні специфічної юридичної узгодженості, яка б мала ознаки замкнутого циклу із взаємодіючими складовими у взаємозв’язку. Тож, задля цього існує регулятивна система, або така, що має властивості системності. З метою закріплення та затвердження відповідного визначення, в юридичній науці й використовується категорія «система права».
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 29.12.2020 р. №580/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт вищої освіти в репозиторії НАУ". Керівник проекту: д.ю.н., професор кафедри Лихова Софія Яківна
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/47210
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри цивільного права і процесу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Рустамова.pdfДипломна робота1.57 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.