Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/47209
Title: Покарання за кримінальним правом України
Authors: Іванець, Дмитро Володимирович
Keywords: покарання
призначення покарання
види покарання
арешт
позбавлення волі
дипломна робота
Issue Date: Dec-2020
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: З моменту проголошення української незалежності стартував активний процес творення правової, демократичної та соціальної держави. Цей процес пов`язаний практично з всіма сферами життя українського суспільства. Важливу позицію серед проблем, що пов`язані з творенням демократичної держави, займають проблеми протидії кримінальних правопорушень. Для України вони є надзвичайно актуальними, так як протягом останніх років однією з найбільш небезпечних загроз національній безпеці держави являється зростання рівня криміналізації суспільства, збільшення рівня злочинної діяльності у всіх її проявах. Україна та суспільство спрямовують свої зусилля у протидії кримінальних правопорушень за двома напрямами:  встановлення та застосування кримінально-правових норм стосовно захисту прав та свобод своїх громадян та суспільства від кримінально-протиправних дій;  спрямування матеріальних і духовних ресурсів на покращення соціально-економічного становища суспільства, підвищення його інтелектуального потенціалу, що в свою чергу є передумовою для зниження рівня злочинності. У протидії кримінальних правопорушень та запобіганні подальшій криміналізації українського суспільства важливу роль виконує інститут покарання. Формуючи сутність поняття покарання, встановлюючи зміст та перелік кримінальних правопорушень, кримінальне право завжди передбачає покарання за них. Без застосування кримінального покарання втрачають сенс будь-які кримінальні та правові заборони.
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 29.12.2020 р. №580/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт вищої освіти в репозиторії НАУ" . Керівник проекту: к.ю.н. Біленчук Петро Дмитрович
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/47209
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри цивільного права і процесу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Іванець.pdfДипломна робота1.03 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.