Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/47195
Title: Процеси проведення аудиту систем управління якістю авіаційних суб`єктів
Authors: Школьний, Михайло Миколайович
Keywords: аудит
авіакомпанія
стандарт
система управління якістю
дипломна робота
Issue Date: Dec-2020
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: У роботі подано проведення аналізу основних стандартів та нормативних документів що описують особливості підготовки та проходження аудиту IOSA в невеликій авіакомпанії, впровадження та функціонування СУЯ та СУБП на підприємстві; огляд СУЯ (СУБП) на підприємстві авіаційної галузі, аналіз її відповідності вимогам стандартів, огляд пропозицій щодо удосконалення елементів СУЯ (СУБП) підприємства. Серед методів дослідження використовувалися переважно методи емпіричного дослідження: - спостереження за розвитком програми IOSA в світі; - порівняння способів досягнення відповідності стандартам IOSA між різними авіакомпаніями; - вимір економічної ефективності від досягнення відповідності; - моніторинг результатів та спостереження тенденцій подальшого розвитку. 5 З методів теоретичного дослідження використовувався метод сходження від абстрактного до конкретного, а саме від абстрактних вимог стандартів до їх конкретного втілення в експлуатаційну діяльність невеликої авіакомпанії. Результатом роботи є виявлення та аналіз ключових особливостей підготовки та проходження аудиту IOSA в невеликій авіакомпанії, що є новаторськім підходом в авіатранспортної галузі України. Техніко-економічні показники пов'язані з економічною ефективністю впровадження стандартів експлуатаційної безпеки та участі в Програмі, що дозволяє реально зекономити фінансові ресурси авіакомпанії у розмірі до 90 тис. дол. США на рік та забезпечує значну економію матеріальних і людський ресурсів. Результати досліджень, а саме управлінські рішення, які базуються на аналізі особливостей, були впроваджені у діяльність двох провідних українських авіакомпанії, які підпадають під визначення «невеликі» та які успішно пройшли аудит IOSA. Набутий та систематизований у роботі досвід рекомендується використовувати в усіх авіакомпаніях, які прагнуть вдосконалення та відповідності найкращім стандартам галузі. Робота має прикладне значення для забезпечення розвитку систем управління якістю та безпекою польотів в Цивільній авіації України. Розвиток об’єкта дослідження - авіакомпанії буде направлений на вдосконалення процесів забезпечення експлуатаційної безпеки, як запорука сталого розвитку всієї авіатранспортної галузі, що забезпечить як зростання ринку праці так й надходжень до бюджету.
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 29.12.2020 р. №580/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт вищої освіти в репозиторії НАУ". Керівник роботи: к.т.н., доц. - Башта Олександр Васильович
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/47195
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри прикладної механіки та інженерії матеріалів, стандартизації та сертифікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
АКФ_2020_152_Школьний М.М.pdf1.35 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.