Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/47191
Title: Процеси управління та оцінки ризиків в системах менеджменту якості
Authors: Смага, Ірина Юріївна
Keywords: процес
людський фактор
ризик
система управління якістю
імовірність
значущість
оцінювання
дипломна робота
Issue Date: Dec-2020
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: У роботі досліджено теоретичні основи управління якістю; визначено сутність поняття ризику та проведена класифікаціяю його видів; проаналізовано сучасні концепції та методи управління ризиками; розроблено пропозиції щодо удосконалення організації управління ризиками в системах управління якістю. Розроблені у роботі пропозиції призначені для використання у практичній діяльності підприємств бідь якого розміру, сфери діяльності та форм власності. Застосування розроблених заходів на практиці дозволить суттєво підвищити ефективність функціонування систем управління якістю субʼєктів надання адміністративних послуг за рахунок запровадження у їх діяльність процесного підходу та єдиних стандартів роботи, одержання об’єктивної інформації щодо якості наданих послуг, оперативного ухвалення управлінських рішень з урахуванням ризиків з метою реального поліпшення та наближення рівня якості адміністративних послуг до потреб замовників. Це дозволить органам місцевого самоврядування відігравати важливу роль у створюванні сталих місцевих громад, в яких надання якісних, економічно ефективних та узгоджених публічних послуг сприяє сталому економічному розквіту і соціальній справедливості на місцевому рівні, розгортаючись та взаємодіючи послідовно й узгоджено з національною та регіональною політикою.
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 29.12.2020 р. №580/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт вищої освіти в репозиторії НАУ". Керівник роботи: к.т.н., доц. - Мельник Володимир Борисович
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/47191
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри прикладної механіки та інженерії матеріалів, стандартизації та сертифікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
АКФ_2020_152_Смага І. Ю.pdf1.71 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.