Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/47190
Title: Процеси управління якістю виробництва будівельних матеріалів
Authors: Ільїна, Ольга Андріївна
Keywords: система управління якістю
документація СМЯ
інформаційні технології
інтегрована СМЯ
етапи впровадження СМЯ
виробництво
дипломна робота
Issue Date: Dec-2020
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: У дипломній роботі проаналізовані основні теоретичні аспекти системи управління якості на підприємстві, які показали необхідність створення СМЯ на базі стандартів ІSО серії 9000 як інструменту вдосконалення діяльності підприємства. Розглянуто основні техніко-економічні показники діяльності підприємства, а також нормативну документацію ТОВ «АЕРОК». Проаналізовано стан управління якістю на виробництві. Наведені умови успішного впровадження СМЯ. Розроблено перелік необхідних кроків з їх описом та рекомендації для впровадження системи менеджменту якості на прикладі підприємства ТОВ «АЕРОК». Розроблений процес впровадження складається з наступних етапів: підготовка до створення СМЯ; проведення комплексного аналізу управління якістю послуг і розробка концептуальної моделі системи; розробка документації; впровадження. Наведено склад витрат на впровадження. Запропоновано, виконати впровадження СМЯ на сучасній інформаційній платформі з застосуванням програмного продукту, який призначено для впровадження системи менеджменту якості й підготовки підприємства до сертифікації на відповідність вимогам міжнародних стандартів ISO 9001:2015. Результати дипломної роботи можуть бути використані при впровадженні системи менеджменту якості на підприємствах галузі.
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 29.12.2020 р. №580/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт вищої освіти в репозиторії НАУ". Керівник роботи: ст. викладач - Семак Інна Вікторівна
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/47190
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри прикладної механіки та інженерії матеріалів, стандартизації та сертифікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
АКФ_2020_152_Ільїна.О.А..pdf1.53 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.