Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/46993
Title: Управління кредитним портфелем комерційного банку
Authors: Найченко, Сергій Геннадійович
Keywords: дипломна робота
кправління
кредитний портфель
комерційний банк
Issue Date: 14-Jan-2020
Citation: Найченко С.Г. Управління фінансовою безпекою підприємства / кваліф. робота випускника освітн. рівня магістр: спец. 072 – фінанси, банківська справа та страхування / С.Г. Найченко // НАУ. – Київ, 2020. – 76 с.
Abstract: В останній час кредитування набуває все більшої актуальності. Пов’язано це з тим, що всі ланки суспільства прагнуть ефективно функціонувати, а без розвитку всіх напрямків банківської інфраструктури, насамперед споживчого кредитування, не можливий нормальний розвиток суспільства, а саме всіх його категорій (верств населення). В умовах економічної нестабільності кредитування фізичних осіб поступово стало не привабливим продуктом для більшості банків. Насамперед причинами цього стали високі темпи інфляції та, як правило, довгостроковий характер кредитування, тоді як банки надавали перевагу короткотерміновим кредитам під торгівельні операції. Свідченням цього є як державні програми по житловому кредитуванню молодих сімей, так і початок активізації роботи деяких банків у цьому сегменті ринку. Тому вибрана тема є актуальною для України у цей складний час.
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 29.12.2020 р. №580/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт вищої освіти в репозиторії НАУ". Керівник проекту: професор, д. е. н. Чернявська Олена Валеріївна.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/46993
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри фінансів, банківської справи та страхування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФЕБА_2020_072_НАЙЧЕНКО С.Г..pdf1.07 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.