Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/45941
Title: Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни «Сфери взаємодії авіаційного з іншими видами транспорту»
Other Titles: Учебно-методический комплекс учебной дисциплины «Сферы взаимодействия авиационного с другими видами транспорта»
Educational and methodical complex of the discipline "Areas of interaction of aviation with other modes of transport"
Authors: Федина, Василь Петрович
Федина, Василий Петрович
Fedyna, Vasyliy
Keywords: сфери
взаємодії
авіаційного
транспорту
сферы
взаимодействия
авиационного
транспорта
spheres
interaction
aviation
transport
Issue Date: 2015
Publisher: Національний авіаційний університет
Series/Report no.: РНП 19.02-01-2019;
Abstract: Дана навчальна дисципліна є складовою теоретичною основою знань та вмінь для вивчення технологічних дисциплін підготовки фахівців в області організації авіаційних робіт і послуг. Метою викладання навчальної дисципліни є вивчення методів застосування авіаційного у взаємодії з іншими видами транспорту при перевезенні пасажирів та вантажів, вдосконалення організації та технології перевезень.
Данная учебная дисциплина является составной теоретической основой знаний и умений для изучения технологических дисциплин подготовки специалистов в области организации авиационных работ и услуг. Целью преподавания учебной дисциплины является изучение методов применения авиационного во взаимодействии с другими видами транспорта при перевозке пассажиров и грузов, совершенствование организации и технологии перевозок.
This discipline is a component of the theoretical basis of knowledge and skills for the study of technological disciplines for training in the field of aviation work and services. The purpose of teaching the discipline is to study the methods of using aviation in cooperation with other modes of transport in the carriage of passengers and goods, improving the organization and technology of transportation.
Description: Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни «Сфери взаємодії авіаційного з іншими видами транспорту» розроблений на основі “Методичних вказівок до розроблення та оформлення навчальної та робочої навчальної програм дисциплін», введених в дію розпорядженням від 16.06.2015р. №37/роз.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/45941
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри організації авіаційних робіт та послуг

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
НП_СВАзІВТ_2016.pdfНАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА навчальної дисципліни "Сфери взаємодії авіаційного з іншими видами транспорту"234.76 kBAdobe PDFView/Open
РНП_СВАзІВТ_2016.pdfРОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА навчальної дисципліни «Сфери взаємодії авіаційного з іншими видами транспорту»388.89 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.