Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/45938
Title: Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни «Організація авіаційних робіт з пожежогасіння»
Other Titles: Учебно-методический комплекс учебной дисциплины «Организация авиационных работ по пожаротушению»
Educational and methodical complex of the discipline "Organization of aviation works on fire extinguishing"
Authors: Федина, Василь Петрович
Федина, Василий Петрович
Fedyna, Vasyliy
Keywords: організація
авіаційних
робіт
пожежогасіння
организация
авиационных
работ
пожаротушения
organization
aviation
works
firefighting
Issue Date: 2015
Publisher: Національний авіаційний університет
Series/Report no.: РНП 19.02-01-2019;
Abstract: Дана навчальна дисципліна є складовою теоретичною основою знань та вмінь для вивчення технологічних дисциплін підготовки фахівців в області організації авіаційних робіт і послуг. Метою викладання навчальної дисципліни є вивчення законодавчих та нормативних актів щодо регулювання діяльності транспортної галузі та законодавства України про повітряний транспорт.
Данная учебная дисциплина является составной теоретической основой знаний и умений для изучения технологических дисциплин подготовки специалистов в области организации авиационных работ и услуг. Целью преподавания учебной дисциплины является изучение законодательных и нормативных актов по регулированию деятельности транспортной отрасли и законодательства Украины о воздушном транспорте.
This discipline is a component of the theoretical basis of knowledge and skills for the study of technological disciplines for training in the field of aviation work and services. The purpose of teaching the discipline is to study the laws and regulations governing the activities of the transport industry and the legislation of Ukraine on air transport.
Description: Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни «Організація авіаційних робіт з пожежогасіння» розроблена на основі “Методичних вказівок до розроблення та оформлення навчальної та робочої навчальної програм дисциплін», введених в дію розпорядженням від 16.06.2015р. №37/роз.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/45938
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри організації авіаційних робіт та послуг

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
РНП_ОАРзП_2016.pdfРОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА навчальної дисципліни «Організація авіаційних робіт з пожежогасіння»423.82 kBAdobe PDFView/Open
НП_ОАРзП_2016.pdfНАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА навчальної дисципліни "Організація авіаційних робіт з пожежогасіння"280.75 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.