Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/45937
Title: Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни «Автоматизовані системи авіації спецпризначення»
Other Titles: Учебно-методический комплекс учебной дисциплины «Автоматизированные системы авиации спецназначения»
Educational and methodical complex of the discipline "Automated special purpose aviation systems"
Authors: Пронь, Світлана Віталіївна
Пронь, Светлана Витальевна
Pron, Svitlana
Keywords: автоматизовані
системи
авіації
спецпризначення
автоматизованые
системы
авиации
спецназначения
automated
systems
aviaion
special purpose
Issue Date: 2017
Publisher: Національний авіаційний університет
Series/Report no.: РП 19.02-01-2019;
Abstract: Дана дисципліна є складовою теоретичною основою знань та вмінь для вивчення технологічних дисциплін підготовки фахівців в області організації авіаційних робіт та послуг. Метою викладання дисципліни є забезпечення достатнього рівня підготовки фахівців з організації авіаційних робіт і послуг щодо необхідної інформації для створення оптимальних технологічних передумов виробництва продукції.
Данная дисциплина является составной теоретической основой знаний и умений для изучения технологических дисциплин подготовки специалистов в области организации авиационных работ и услуг. Целью преподавания дисциплины является обеспечение достаточного уровня подготовки специалистов по организации авиационных работ и услуг по необходимой информации для создания оптимальных технологических предпосылок производства продукции.
This discipline is a component of the theoretical basis of knowledge and skills for the study of technological disciplines for the training of specialists in the field of organization of aviation works and services. The purpose of teaching the discipline is to provide a sufficient level of training for specialists in the organization of aviation works and services on the necessary information to create optimal technological prerequisites for production.
Description: Робоча програма (РП) навчальної дисципліни розробляється на основі «Методичних рекомендацій до розроблення та оформлення робочої програми навчальної дисципліни», затверджених розпорядженням № 106, від «13» липня 2017р. та відповідних нормативних документів.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/45937
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри організації авіаційних робіт та послуг

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
РП_АСАСП_2018.pdfРОБОЧА ПРОГРАМА навчальної дисципліни «Автоматизовані системи авіації спецпризначення»381.97 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.